29.5.2019

Ottaisiko humalan


"Jokaisessa talossa pitää olla humalisto, ja istuttakoon talonpoika joka vuosi hyviä juuria neljänkymmenen salon varalle, kunnes näitä tulee kaksisataa kokonaiseen taloon. Joka ei sitä tee, vetäköön sakkoa kultakin vuodelta [talarin], ja istuttakoon kuitenkin niinkuin on sanottu, jollei havaita, että humalistoa ei voi siihen istuttaa taikka siinä voimassa pitää".

"Nimismies pankoon syyskäräjissä syytteenalaiseksi sen, joka ei ole humalistoa näin istuttanut, ja ottakoon sakon ulos ennen Tuomaanpäivää. Jos nimismies sen laiminlyö, maksakoon itse sen sakon".

"Jos talonpojalla jo on kaksisatasalkoinen humalisto, pitäköön sen voimassa, ja enentäköön sitä, jos voipi. Jos hän laskee humaliston rappiolle, vetäköön sakkoa talarin kustakin neljästäkymmenestä salosta. Jos hän sen ihan autioksi jättää, vetäköön sakkoa kymmenen talaria ja tehköön humaliston uudestaan".

Lähde: Rakennuskaari 2/1734

tahvoset

lavakehikko

Taistelu peltokortetta vastaan on alkanut plantaasilla.

"Jos peltokorte kasvaa puutarhassa, se osoittaa maan olevan savisen raakaa, hapanta ja heikkokuntoista. Peltokortteen juurakko voi työntyä maahan yli metrin syvyyteen, joten kasvin hävittäminen ei ole mikään helppo tehtävä".
juurikate

Maa kaupungin vuokrapalstalla on köyhää ja savista. Vuokravälittäjänä toimiva yhdistys tilaa vuosittain säkkikaupalla hiekkaa, jota varataan kaksi kottikärryllistä per palsta.  Hiekka tekee savisesta maasta sementtiä. Pienviljelijä on kuskannut palstalle säkkikaupalla uutta multaa.

istutuslaatikko

Lopputulos on laatikkoviljelyyn siirtyminen, ja vapaaksi jäävän tilan eristäminen juurimatolla. Ei ehkä optimaalista palstaviljelyä. Aika moni uuspienviljelijä lopettaa ensimmäisenä vuotena. Peltokorte isänmaan savessa on sitkeä vihollinen...

maanpeite
 hyötyviljely

Mahtuisiko aarille kaksisataa salkoa humalaa...

©2019 ChiliPark
 ">palstaviljely, viljelypalsta, humala, humulus lupulus, peltokorte #palstaviljely #viljelypalsta #humala #humuluslupulus #peltokorte

Ei kommentteja: